כנות ומיתוס – בין אישיות לאמת

לפי עקרון אי ודאות ה ( אי ) כנות ) ראו לעיל ) , ככל שנוכחות האישיות חזקה , פתוחה ונודעת יותר , האפשרות להכיר את האמת קטנה יותר . מיתוס הוא מימוש מוחלט של אישיות . הווה אומר , במיתוס האישיות ממומשת במידה כזאת עד שלגילוי האמת לא נשאר עוד מקום . זה תואם את הבעיה הידועה לגבי היחס בין האמת הפילוסופית והמיתוס . במיתוס אנו מכירים 73 קולין פאלק מנסח זאת בצורה מדויקת : ״האמת של האמנות לא נמצאת בייצוג . [ ... ] היא נמצאת בכוחה של האמנות לחרוץ יחידות דמיוניות חדשות ולא ביכולתה להפעיל שבבים תיאוריים מוכרים״ ) - Colin Falck , Myth , Truth and Literature : Towards a True Post ) . modernism , Cambridge , Cambridge University Press , 1994 , pp . 150 כידוע , תולדותיה של סוגיה זו ארוכות מאוד . המסורת האריסטוטלית רואה במיתוס , כמו בטרגדיה , חיקוי אמנותי של המעשים ( אריסטו , פואטיקה , פרק , 6 תרגם יואב רינון , ירושלים , מאגנס , . ( 2003 בעת החדשה ג׳מבטיסטה ויקו ייסד מחדש את הזיקה המהותית של המיתוס ללשון לא את האמת אלא את האישיות המגלמת את האמת שלה , והשלילה הזאת של ״אלא״ היא בלתי נמנעת . אנו מכירים את הת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן