אי־כנות: הפרובלמטיזציה של הזיקה בין כנות לאמת

בעוד הניגוד הערכי של הכנות הוא צביעות , הניגוד הקיומי שלה הוא אי כנות . ולכן בחינת תנאי ההתקיימות או תנאי האי התקיימות של הכנות אינה אמורה להיערך ביחס לצביעות 62 מימי אפלטון נמשך הוויכוח , אם הדמיית האמת או חיקוי האמת ( מימזיס , סימולקרום ) היא תופעה אותנטית ולגיטימית ביחס לאמת עצמה . אולם דלז שובר את רצף הדיון המטאפיזי באמת ומשתמש במושג סימולקר במובן שונה לגמרי : כהעתק ללא מקור , כ״מערכת שבה שונה מתייחס לשונה באמצעות השוני עצמו״ ) . Gilles Deleuze , The Logic of Sense , trans , [ Mark Lester with Charles Stivale , New York , Columbia University Press , 1990 [ 1969 , pp . 253 - 278 ; Difference and Repetition , trans . by Paul Patton , London , Continuum ) . 2004 [ 1968 ] , pp . 330 - 380 בגישתו הביקורתית והפסימית של ז׳ן בודרייר , סימולקר מוצג כתופעה לא פילוסופית אלא תרבותית , האופיינית לעת החדשה . החוקר מבחין בשלושה ״סדרים״ של סימולקרים : זיוף ( מהרנסנס עד המהפכה התעשייתית ) , ייצור ( העידן התעשייתי ) והדמיה ( ימינו אנו ) ( . Jean Baudrillard , Symbolic Exchange and Death , trans . ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן