כנות והטאבו

אשר לסוגיית הכנות והסובייקט – הכנות אינה חושפת את העצמי אלא מכוננת את נרטיב העצמי , שמילותיו , שאין להשיבן , יוצרות חוב בלתי נפרע , לובשות צורה של גורל בלתי הפיך . בכך הכנות מכוננת מביעה את סובייקט האחריות ; האחריות היא שם של רציפות טמפורלית בין האירועים בהווה , בעבר ובעתיד . הכנות עושה זאת באמצעות פירוק הרצפים הקיימים ויצירת רצפים חדשים , ייחודיים בהיסטוריזם האישיותי שלהם , חד פעמיים ולא ניתנים להמרה , אמרג׳נטיים ודיסיפטיביים ( מתגבשים מתפרקים ) , במושגי התאוריות של כאוס , מורכבות והתארגנות עצמית . במילים אחרות , באמצעות מבעים תקשורתיים הכנות הורסת את הגבולות האישיים והבין אישיים הקיימים וממפה אותם מחדש , מכיוון שהיא מבצעת פעולה שלא נובעת מהסדרים הקיימים ולא מותרת בהם , 38 אמרג׳נטיות ( emergence ) היא היכולת של תכונות , של תהליכים או של אובייקטים חדשים מורכבים להופיע מיסודות נתונים פשוטים יותר ( בטבע ובתרבות כאחד ) . כמובן , למושג זה יש מקורות ומבשרים רבים באסכולות פילוסופיות שונות , אבל רק במאה השנים האחרונות חקר האמרג׳נטיות התפתח לענף מחקר מיוחד , בזיקה לתורת הכאוס ( , ( chaos the...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן