כנות והעצמי

המושג כנות כפי שאנו משתמשים בו כיום מופיע ברקע של טשטוש הגבולות בין התחומים הפרטי והציבורי . ריצ׳רד סנט , שתיאר את התופעה כ״נפילתו של האדם 20 ראו דיון נרחב בהמשך , כולל הידרשות לביקורת על אודות תופעה זו ביצירתו של עגנון , המזוהה בדרך כלל כמשבר , כסתירה , כקונפליקט וכו׳ . אני מקווה להראות , שבאור רטוריקת הכנות תופעה זו תתגלה כחלק אינטגרלי של פואטיקה אידאולוגיה אחידה ושלמה . 21 שורה של מחקרים מצביעים על נקודה זו . אחד הידועים שבהם הוא זה של יורגן הברמס : urgenJ Habermas , The Structural Transformation of the Public Sphere . An Inquiry into , a Category of Bourgeois Society , trans . Thomas Burger , Cambridge , MA , MIT Press . 1991 ) 1962 ( , pp . 43 - 50 , 141 - 150 הברמס מתמקד בעיקר במאה ה , 19 והדיון נסוב בעיקר סביב מוסדות חברתיים כגון מדינה , חוק ושוק . עם זאת , הדיון במשפחה מתייחס גם למאה ה 18 ולמרחבים ציבוריים לא ממסדיים , כגון סלונים , מועדונים ובתי קפה . תפקיד מיוחד , הציבורי״ , הדגיש את השוני בין תפיסת הכנות בתרבות האירופית לפני המפנה ואחריו . סוציולוגים וחוקרי תרבות הצביעו לא א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן