תרשים 1 תבנית ישרה: אני באמת מתכוון למה שאני אומר (בשבועה, למשל), ולכן אני מקבל אחריות