כנות כפעולת הדיבור

כנות היא אופן של הבעה , וככזאת היא אופן מימוש הרצון , ומכאן שהיא – אופן מימוש האישיות . מה טיבו של המימוש הזה ? זה מימוש בהבעה , כלומר מימוש חברתי . אשר על כן כנות היא קטגוריה סוציו אנתרופולוגית . כנות אינה היחס בין הבעה לעצמי ( רגש , מחשבה , כוונה ) , אלא היחס בין הבעה לפרשנות ( של רגש , מחשבה , כוונה ) על ידי נמען ההבעה . היא , במושגים של ג׳ון אוסטין , פעולה מובנית של דיבור . איך היא פועלת ? היא מבססת ומארגנת את התפקוד החברתי , בייחוד בהקשרים מסוימים , כגון מתנה או 1 ניתן להסתמך כאן על הספר הקלסי של ג׳ורג׳ קמפבל : הפילוסופיה של רטוריקה . קמפבל מבחין בין ארבע המטרות העיקריות של הבעה ( , eloquence כדיבור שמותאם למטרתו ) : להאיר הבנה , לענג דמיון , להניע רגשות ולהשפיע על רצון ( George Campbell , The ) Philosophy of Rhetoric , Vol . 1 , Edinburgh , George Ramsey and Co ,. 1808 , p . 22 ( וראו גם את הסקירה של שי פרוגל בעניין : רטוריקה , אור יהודה , דביר , , 2006 עמ׳ 114– . ( 116 המושגים של קמפבל הם רטוריים טהורים , כלומר קלסיים ( הוא מסתמך על אריסטו וקווינטיליינוס ) , ולכן המעשה הרטורי אי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן