כנות בפוסטמודרניזם ואחריו: בין שלילה לחיוב

נושא הכנות בספרות ובתרבות הפוסטמודרניות מעניין וחשוב בפני עצמו . דעה מקובלת , אם כי לא מבוססת די הצורך , היא שכנות סותרת את הלך הרוח הפוסטמודרני . טימותי ביוס מנסח את הבעיה : השאלה של ה״יושר״ או של ה״אחידות״ האמנותית של טקסט ספרותי נראית לעתים קרובות כעניין מודרניסטי . פוסטמודרניזם , או לפחות זרמים מסוימים במחשבה ״פוסטמודרנית״ , דוחה שאלות כאלה בטענה שהן מעלות עמן את האידאל של אוטונומיה אסתטית שנתפס כנאיבי מבחינה תאורטית , אפילו כממאיר מבחינה פוליטית , כהתגלמות אידאולוגית של השתלטות מעמדית ותרבותית . [ ... ] השאלה 83 שם , עמ׳ . 28 84 שם , עמ׳ . 123 Vivianne Lennartsson , L ’ effet - sincerite . L ’ autobiographie litteraire vue a travers la 85 , critique journalistique . L ’ exemple de “ La Force des choses " de Simone de Beauvoir Diss . Lunds Universitet ) Sweden ( , 2001 , ProQuest עומדת בעינה : כיצד אפשר להעלות את בעיית הכנות הפילוסופית ביחס לספרות עכשווית , ״פוסטמודרנית״ ? ביוס מגיע למסקנה שספרות פוסטמודרנית פיתחה את הסוג המיוחד לה של ״כנות אמנותית״ או ״כנות פילוסופית״ , כלשונו , ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן