הרברט ריד ואחרים: פרדוקס הכנות במודרניזם

בעבודתו של דונקן דובלמן , יצירתו של המשורר האמריקני ג׳ורג׳ אופן ( Oppen ) נחקרת מבחינת ״פואטיקת הכנות״ , כלשונו של החוקר . דובלמן טוען שמקורה של פואטיקה זו במה שהוא מכנה ״הפתעה של החדש״ , המבוססת על ההנגדה בין רטוריקה לכנות : ״אופן 70 שם , עמ׳ . 85 71 כך קוראת מוריס את ברונטה , למשל : " לסיום , המספר מציע ש ' אתה ואני נלחץ ידיים ' ( ... ] . ( 632 ] בעידן הנימוסין נתפסה לחיצת ידיים כוולגרית וחברותית מדיי ; במהלך המאה ה 19 היא נעשתה חלק מהלשון הביצועית של החברה . מחווה זו מסמנת כבוד הדדי מתמשך למרות השוני האפשרי בדעות ועל אף התמקחות קשה . זה אותו הסוג של יחס בין אישי שהקול הנרטיבי של ברונטה שואף לשדר לקוראים . ברונטה מבקשת לדבר אל תחום ציבורי חדש , הטרוגני יותר מבחינה חברתית מאשר החברה האצילה . אולם מכיוון שהיא מדברת כאישה , וגם זו מיורקשייר , הדרישות שלה לשיתוף מהוות חלק ממאמצי השינוי בתחום הציבורי שמכוונים לקליטה של הקולות ושל נקודות התצפית שהיו מודרים ממנו קודם לכן " ( שם ) . האמין ששירה אינה ׳הצורה המתקדמת של רטוריקה׳ . תפיסת הכנות שלו משתקפת בשיריו דרך מה שהוא קורא ׳התנגשות׳ ( : ( e...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן