פם מוריס: כנות כמסכה בריאליזם האנגלי במאה ה19

המחקר הסוציולוגי למחצה של פם מוריס דן בקשת רחבה של מנגנונים של ״עיצוב״ או ״דמיון״ החברה בספרות , כשאחד העיקריים שבהם הוא הכנות . תחילה אין החוקרת מדברת על בעיית הכנות של הסופרים אלא על ייצוג כנותם של הגיבורים – גיבורים ספרותיים וציבוריים . קשה להפריז בהערכתו של ״קוד הכנות״ , כפי שזה מוצג על ידי מוריס : בשונה מקוד הנימוסין שמכונן מרחק , קוד הכנות מיוצג בסיפור כמכונן קהילה ואחווה . במובן זה , ניתן להבינו כעיקרון אוטופי של קרבה או כ " מתת חמישים 64 שם . 65 שם , עמ׳ . 13 הלשונות " ( , ( a Pentecostal gift of tongues המסוגל לגשר בין אופקים ועולמות חברתיים שונים באמצעות כבוד ואמון בין אישיים סימפטיים . ובכן ״שיח הכנות״ של הדמויות ברומנים של ברונטה , תאקרי , אוסטין ואחרים נועד לכונן קהילה , ודרכה , ״בזעיר אנפין , לדמות את האומה כולה , כפי שזו שואפת להיות״ . זאת ועוד : אם הכנות מכוננת קהילה על היסודות החדשים של כבוד ואמון בין כל חבריה , יסודות שבאים להחליף את היסודות הקודמים של ״כוח החרב״ ושל הייררכיה מעמדית , היא נועדה גם לכונן דמות חדשה של מנהיג : בריטניה של שנות הארבעים של המאה ה 19 הייתה ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן