כנות באנגליה, בצרפת ובגרמניה במאות ה17 וה18

חרף מחקרים בנושא הכנות בתרבות הקלסית ובימי הביניים , רווחת בקרב החוקרים הדעה שהכנות כקטגוריה תרבותית התגבשה בעיקר באנגליה ובצרפת במהלך המאות ה 17 וה . 18 אציג כאן את שני הספרים הידועים ביותר במגמה זו , וכן אוסיף ואסקור מחקרים מקיפים אחרים בנושא . ליונל טרילינג : כנות כקטגוריה חברתית ספרו של ליונל טרילינג Sincerity and Authenticity הוא אחד המשפיעים ביותר בתחום . הספר מהווה שורה של מסות על סופרים והוגים שנראים לטרילינג כאבות מושג הכנות המודרני , והוא מושג הכנות היחיד , לדעתו . במוקד דיוניו – שייקספיר , מולייר , Luke Sinm , The Christological Vision , Rome 1992 . Young Chan Ro , A Search for a 20 , dialogue between the confucian ‘ sincerity ’ and the christian ’ reality ’ , Santa Barbara . University of California , 1982 , ProQuest ראו גם את המאמרים המשותפים של לוק סים וג ' יימס ברצקה ( . ( James Bretzke 21 העבודה של ברוק פינדלי חשובה במיוחד משתי בחינות : א . היא מחילה את המושג כנות על ספרות ימי הביניים ( ספרות החצר הצרפתית , 1336 – 1100 ) ללא חשש מאנכרוניסטיות ; ב . היא מראה את התפקיד וה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן