ספונטניות (יי־פין, yipin) באמנות הקליגרפיה הסינית והמושג כנות (ch’eng) בקונפוציאניות

בן עמי שרפשטיין ייחד את ספרו האחרון לנושא הספונטניות באמנות . הפרק ״תנועה בקליגרפיה סינית״ מכיל תיאורים של פרקטיקות רוחניות פיזיות שבהם יסוד הספונטניות , שבקושי יכול להיות מובחן כאן ממושגים כגון כנות , טבעיות , מקוריות ואותנטיות , נכרך ביסוד המיומנות באופן כה הדוק , שהתוצאה נתפסת כפלא ממש . נביא רק דוגמה אחת , ובה מציג שרפשטיין את המושג הסיני ״יי פין״ [” , “[ yipin שתרגומו המקובל הוא ״חסר גבולות״ , ואת הטכניקה הקליגרפית של אמן מיוחד מאוד : Joseph C . Ruff , The importance of being Ernest : The aesthetics of sincerity in local 14 country music networks , Diss . Bowling Green State University , 1999 , ProQuest te homme 1580 - 1750 , 15 ê Emmanuel Bury , Litterature et politesse . L ’ Invention de l ’ honn Paris , Presses Universitaires de France , 1996 , p . 240 16 שם , עמ׳ . 241 ראו גם : Barbara Borg , Paideia , Berlin , de Gruyter , 2009 17 בן עמי שרפשטיין , ספונטניות באמנות : אלתור , תנועה , תמימות , טירוף , הפתעה , ליצנות , השראה , תל אביב , עם עובד , אוניברסיטת תל אביב , 2006 18 השו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן