״פרהסיה״ יוונית ו"paideia": דיבור אמיץ ודיבור מנומס

למילה העברית ״פרהסיה״ ( פרסום , פומבי , גילוי ברבים ) , וכן למילה ״פרסום״ , אטימולוגיה יוונית והיא – ׳דיבור חופשי וגלוי׳ , ופירוש המילה היוונית parrhesia הוא ׳לומר הכול׳ ( – pan הכול , – rhesis דיבור ) . המילה מופיעה בכתבי מחברים יוונים ולטינים שונים למן המאה החמישית לפני הספירה בקשת משמעויות רחבה : מדיבור חופשי וגלוי של אזרח בבמה הציבורית , דרך פיגורה רטורית של דיבור גס ו׳העלבת הקהל׳ , ועד ל׳חוצפה׳ או ׳עזות מצח׳ ולפטפוט בלתי מרוסן חסר תועלת ואף מזיק . המושג ״פרהסיה״ היהודי ההלכתי שונה מהמושג היווני : כל מה שנשאר בו הוא ממד הפומביות , וכן , במקרה שמדובר בעברות כגון חילול שבת בפרהסיה , מטען שלילי כבד של חוצפה , עזות מצח , התגרות בנורמה , בדעת הרוב . בכתבי פילון האלכסנדרוני ויוסף בן מתתיהו המילה מסמנת ׳גילוי לב לפני האל׳ , ובמשמעות זו היא נכנסה לברית החדשה . לא נוכל להבהיר כעת את היחס בין המושג פרהסיה היווני ובין המושג כנות , מכיוון שהדיון בכנות הוא מטרת כל מחקרנו , אבל נוכל 3 מילון אבן שושן , מילון בן יהודה . Hjalmar Frisk , Griechisches etymologisches Worterbuch , Heidelberg , C . Wint...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן