פרק ראשון חקר הכנות – כיוונים וגישות

ספר זה אינו היסטוריה של המושג כנות , אלא אנליטיקה של כנות ושל רטוריקת הכנות . במחקרים על הכנות בחמישים השנים האחרונות התגלה מושג זה כמורכב וכבעייתי למדיי , בעיקר בשל חילוקי דעות לגבי מקורותיו ההיסטוריים , ולפיכך גם לגבי הזיקה בינם ובין עצם הגדרת הכנות . אם כן , מן הראוי שנשרטט בפרק זה כמה קווים , ולו מקוטעים משהו , של היסטוריית המושג , ונעשה זאת תוך קריאה ביקורתית במחקרים הקיימים בתחום , כשמטרתנו העיקרית היא לבודד את הכנות מתופעות דומות , ולהבחין בגישות יעילות בחקר הכנות תוך ביקורת ושלילה של גישות מבטיחות פחות . קורפוס המחקר האקדמי על כנות תופח והולך בשנים האחרונות . מתוכו רק מחקרים ספורים יוחדו לבעיית היחס בין כנות לרטוריקה . אבל בהיות סוגיית הכנות בצורה זו או אחרת קשורה בסוגיית ההבעה , והיות שחוקרים רבים רואים את הכנות כקטגוריה מודרנית שצמחה במאות ה 18 – 17 בעקבות משבר הרטוריקה , אפשר לראות שרוב המחקרים על כנות משיקים גם לרטוריקה . נתמקד כאן רק במקיפים שבהם , באלה הבונים את מה שניתן לכנות בהסתייגות מסוימת ״מצב המחקר״ בתחום זה . אין יומרתנו להציג את התחום במלאות ובשיטתיות , שכן הוא מס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן