"נבואה קטנה" כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש"י עגנון

רומן כצמן הוצאת אוניברסיטת בר -אילן בנימין הרשב | תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ " ך עד המודרניזם אבידב ליפסקר , אבי שגיא - עורכים | 24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד עידית עינת - נוב | הרשויות האישיות - עיון ספרותי בשירי הסוגה וביחסם אל שירי קודש אחרים לילך נתנאל | כתב ידו של דוד פוגל - מחשבת הכתיבה ורד קרתי שם - טוב | מקצבים משתנים - לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי ראובן צור | אבדן אוריינטציה ריגושית - הגרוטסקי ותופעות קרובות בשירה ובאמנויות זיוה שמיר | המשורר , הגבירה והשפחה - ביאליק בין לשון האבות ללשון האימהות איתמר דרורי | גאולה תימנית ועבריות חדשה - על הרומן יעיש לחיים הזז יגאל שוורץ | האשכנזים : המרכז נגד המזרח רומן כצמן " נבואה קטנה" כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש " י עגנון סדרת אופקי מחקר בעריכת אבידב ליפסקר אלבק מיסודה של הקרן ע " ש יצחק עקביהו המחלקה לספרות עם ישראל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן