מקורות

אבו בקר , ח ' ( . ( 1998 בדרך לא סלולה – נשים ערביות כמנהיגות פוליטיות בישראל . רעננה : המרכז לחקר החברה הערבית בישראל . – ( . ( 2001 מנהיגות פוליטיות ערביות : האומנם תופעה של שינוי חברתי ? בתוך י ' עצמון ( עורכת ) , התשמע קולי ? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית ( עמ ' . ( 354 – 343 ירושלים ותל אביב : מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד . – ( . ( 2002 נשים ערביות , מין ומיניות : נוכחות החברה הערבית ותרבותה בטיפול פסיכולוגי וזוגי בקרב נשים פלסטיניות . בתוך ח ' גרבר וא' פודה ( עורכים ) , יחסי יהודים ערבים בארץ ישראל / פלסטין ( עמ' . ( 245 – 229 ירושלים : מאגנס , האוניברסיטה העברית . – ( . ( 2008 רווחה , מודרנה ומסורת : התמודדותן של נשים פלסטיניות בישראל עם שינויים במסגרות חייהן . בתוך ע ' מנאע ( עורך ) , ספר החברה הערבית בישראל : אוכלוסייה , חברה , כלכלה ( כרך 2 ) ( עמ' . ( 384 – 359 ירושלים ותל אביב : מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד . אבו עסבה , ח ' ( . ( 2005 ההישגים הלימודיים של התלמידות הערביות בישראל כגורם לכניסתן למעגל התעסוקה והזדמנות לשינוי במעמדן החברתי . בתוך א ' פלדי ( עורך ) , החינוך במבחן ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה