אחרית דבר

" זה היה מסע ארוך במיוחד " ( . ( Kark , 2014 , p . 2 כך בחרה רונית קרק לפתוח את הביקורת שלה על ספרנו באנגלית ArabWomen in Management . and Leadership ספר זה שונה מהספרות אודות החיים והקריירה של נשים מנהיגות בעולם , אשר במרכזה עומדים שלושה היבטים מתוך מסלול התקדמותן של נשים במערב : מוטיבציה אישית שדוחפת את הטיפוס בסולם הקריירה ; ניסיון להנהיג בדרגים הנמוכים בארגון ושינוי של מאפייני הארגון בו הן תופסות " עמדה בכירה " ( . ( Sandbeg , 2013 בעוד ספרות זו מציגה נשים בעמדות בכירות , כותבים אחרים ניסו להאיר את דרכן של נשים ב " שוליים " . כאלה הם לדוגמה Leadership , from the Margins : Women and Civil Society Organizations in Argentina , ( Cisgrove , 2010 ) Chile , and Salvador או Women and Educational . ( Grogan & Shakeshaft , 2011 ) Leadership עבודות אלה מנתחות מאפיינים של מנהיגות נשים , בהקשרים שונים , תוך התמקדות בפן החברתי וברקע ההיסטורי , כמו גם באופן בו משפיעים אתניות , גזע ואידיאולוגיה פוליטית על ההבדלים בין המעמדות ובין המגדרים . בשונה מפרסומים אלה , בספר סיפורי חיים של מנהלות ערביות בי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה