דיון ומסקנות: לשנות מציאות ולאתגר את הסדר הקיים

מחקר וכתיבה אודות נשים מנהיגות תורמים להשמעת קולן , לחשיפת החסמים העומדים בפניהן ולהעצמת מי שמובילות תהליכים חינוכיים . מטרת המחקר הייתה להאיר היבטים מתוך חייהן של מנהלות ומפקחות במערכת החינוך הערבית בישראל ולעמוד על תפקידן כמשנות חברה וכמקדמות צדק חברתי במערכת ובארגון בהם הן פועלות . ניסינו להראות כיצד תופסות מנהלות ומפקחות ערביות את מרכיבי מנהיגותן על כל צדדיהם : מאפייני האישיות , ערכים , נגישות הקריירות , תפיסת אחריות והשפעתם של כל אלה על הדרכים בהן בחרו לנהל , תוך מחויבות חברתית לקידום ערכים של שוויון וצדק . ממצאי המחקר מלמדים כי ניצני המנהיגות , היוזמה והרצון להצליח של המנהלות והמפקחות והמאבק שלהן בחוקים וכללים מניעים אותם לפעולה המתקנת עוולות חברתיות ושואפת לקידום ערכים של שוויון , צדק , העצמה והובלת אחרים להצלחה (; Coleman , 2011 . ( Mansfi eld , 2013 ; Shapira et al ,. 2011 אמנם מנהלות ומפקחות אלה צמחו והתפתחו באותם מעגלי חיים בהם התפתחו גברים , אך בתוך מעגלים אלה קיימות גרסאות שונות שמושפעות ממגדר , מאתניות , מתרבות ומנסיבות ייחודיות ( בר קול וקופפרברג , , 2001 עמ ' . ( 123 רו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה