מנהיגות, מגדר וצדק חברתי

הספרות מלמדת שיכולת של מנהיג בית ספר להביא לשוויון חינוכי , נגישות וקידום הישגים חינוכיים במציאות משתנה קשורה לרוב ברצון האקטיבי שלו לפתח תרבות בית ספרית המקדמת ערכים של שוויון , שונות ומימוש פוטנציאל אישי בקרב התלמידים (& Brooks , Miles , 2008 ; Brown , 2006 ; Dantley & Tillman , 2009 ; Theoharis . ( 2009 במידה ומטרת החינוך הציבורי היא " השתתפות מלאה ושווה של האוכלוסייה במשאבי החינוך " , חלוקת משאבים צריכה להיות שוויונית , תלמידים צריכים לקבל ביטחון פיזי ונפשי ובית הספר צריך להיות מקום המאפשר באופן שוויוני התפתחות מעצימה ומממשת לפוטנציאל האישי ( , ( Walker , 2006 , p . 115 ומכאן שאת עיקר המאמץ יש להשקיע בשינוי של תרבות בית הספר על ידי מנהיגות בית ספרית " דמוקרטית , משתפת ומכילה " ( , ( Mansfi eld , 2013 , p . 646 אשר תסייע לאחרים להתוודע לסוגיות של " היעדר שוויון , הדרכה ודיכוי " ( . p . ( 647 חוקרים ( Rodriguez & Fabionar , 2009 ) הדגישו כי מנהיגות חינוכית " מפתחת יכולת ניתוח ביקורתית של המצב הסוציו אקונומי של התלמידים וקהילת בית הספר " ( p . 55 ) ומזהה כיצד נתוני בסיס אלה משפיעים על...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה