השכלה גבוהה והעצמה של נשים מוסלמיות במזרח התיכון

הגירת נשים לשם רכישת השכלה גבוהה מקושרת לעתים קרובות עם אפשרויות והעצמה , עלייה בניעות החברתית והתקדמות כלכלית באמצעות השתתפות רחבה יותר בשוק העבודה ותחושה רבה יותר של אוטונומיה במשפחה ובקהילה התרבותית ( , Arar , 2011 ; Sadeghi . ( 2008 המחקר הפמיניסטי שמתמקד במזרח התיכון מתאר בדרך כלל את ניסיונן של נשים להתמודד עם העולם המודרני תוך שמירה על צדדים שונים של המסורת ( . ( Helie - Lucas , 1993 ; Sadeghi , 2008 ההקשר התרבותי , הפוליטי והחברתי של חברות במזרח התיכון , הכולל את אורח חייהן המיוחד , היחסים במשפחה וההתפתחות המקצועית , מבדיל בינן לבין צורות המקובלות בעולם המערבי . אלה יוצרים אתגרים ייחודיים לנשים ומעצבים את אסטרטגיות ההתמודדות שלהן עם תפיסה שונה לכוח ולצדק ( . ( Sa ’ ar , 2006 לטענת אבו לוחוד ( Abu - Loghoud , 2002 ) נשים במזרח התיכון אינן שואפות אל מושגים מופשטים כמו כוח וחירות , ובמקום זאת יש להן שאיפות אחרות שהן משמעותיות עבורן כמו חיים בסביבת משפחתן או חיים לפי רצון האל . אך לפי סדגהי ( Sadeghi , 2008 ) מהגרות מן המזרח התיכון בעולם המערבי , כמו קנדה , משיגות השכלה גבוהה כמטרה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה