החלוקה למרחב פרטי ולמרחב ציבורי וההסדרה המגדרית

במשך השנים התמקדו מחקרים שבחנו את המין כמגדיר תפקידים וכללי התנהגות בהבחנה שבין המרחב הפרטי למרחב הציבורי ( הרצוג , ; 1994 יזרעאלי , ; 1999 פסטה שוברט , Elshtain , 1981 ; Pateman , ; 2000 . ( 1989 המרחב הציבורי נועד לספק צרכים כלכליים ופוליטיים והוא בנוי על תחרותיות , רציונליות ותועלתנות . המרחב הפרטי נתפס כתחום החיים האינטימיים , ובו מתנהלים החיים על פי עקרונות של הדדיות , פשרה , דאגה ורגש . בחברה הישראלית ניזונה חלוקה זו מהמורשת התרבותית של היהודים ושל הערבים אזרחי ישראל , שתי חברות בעלת מסורת פטריארכלית מושרשת . הדרת נשים מהתחום הציבורי , בשתי התרבויות , שואבת מן החשיבות הרבה שמיוחסת לתפקידיה הביתיים של האישה וחובתה העיקרית היא ללדת ולטפל בילדים ובבני ביתה ( פוגל ביז ' אוי , -Abu Baker , 2003 ; Lev - Wiesel & Al - Krenawi , ; 1999 . ( 1999 הסדרה מגדרית היא שליטה בנשים באמצעות הגדרת תפקידיהן ושיפוט התנהגותן , דרך תפקידים אלה , כהולמת או בלתי הולמת נשים ונשיות מבחינה חברתית (; Abrams , 2003 ; Mihelich & Storrs , 2003 . ( Zuckerman , 1997 שליטה זו מגדירה למעשה את המרחב בו ראוי לאישה לה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה