פרק חמישי מעבר ללבוש מסורתי, העצמה וזהות של מנהלות מוסלמיות

הפרקים הקודמים התמקדו ברקע המשפחתי , בחשיפת ההקשרים החברתיים של המרואיינות כמנהיגות ובמערכות היחסים המקצועיות של המנהלות . בפרק זה יוצג היבט נוסף מחיי המנהלות , היבט שלכאורה אינו קשור ישירות לניהול אך הוא בעל משמעות חברתית , אישית ומקצועית : המעבר של מנהלות מוסלמיות ללבוש מסורתי ולכיסוי ראש , משמעותו ותרומתו למעגלי חייהן השונים . בפועל היבט זה קשור ישירות למעמדן בחברה הערבית מוסלמית וליכולתן למצות את תפקידן ולהכניס שינויים מרחיקי לכת תוך קבלת תמיכה מהצוות , הקהילה והמשפחה . החברה הערבית בישראל מורכבת מקבוצות הנמצאות בשלבים שונים על קו הרצף שבין שמרנות למודרניות . מצד אחד היא בעלת תרבות מסורתית וקולקטיביסטית ובולטת בה תפיסה פטריארכלית של נשים ( אבו בקר , ; 2008 ; 2001 חסן , . ( Abu - Rabia - Queder , 2006 ; 1999 מצד שני , מידת המסורתיות או המודרניות של הקהילה משפיעה על גם מידת השוויוניות בחלוקת התפקידים בתוך המשפחה ( חשיבון , . ( 1997 נמצא גם כי המשפחה הערבית הצעירה שונה מהמשפחה המסורתית ופועלים בה זה לצד זה שני כוחות עיקריים : גורמים המקדמים שינוי בעמדות ובדפוסי היחסים לצד גורמים התורמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה