דיון ומסקנות

בפרק זה ניסינו לגלות מה הם מקורות העוצמה של מנהלות תיכון בחברה מסורתית , שטרם קיבלה את מנהיגותן של נשים בבתי ספר תיכוניים כנורמה חברתית . נראה כי המקור המרכזי לעוצמה זו נובע מהרקע של כל אחת מהן – המשפחות בהן גדלו , בהן גובשה והתעצבה אישיותן ושם נשתלו זרעי מנהיגותן , למרות היותן חלק מחברה מסורתית גברית המגבילה נשים ( . ( Alston , 2000 ; Lad , 2000 סיפורי המשפחות של הנשים מקפלים בתוכם הן את מאפייני הסביבה – החובות והאילוצים הרבים הקיימים במשפחה , מניעת השכלה גבוהה מבנות , מעמדו הדומיננטי של האב (; -Abu Rabia - Queder , 2006 – ( Oplatka , 2006 והן את העצמת הבנות שהיא ייחודית כל כך במשפחות אלו . מחקר קודם על נשים בחינוך הערבי בישראל (& -Hertz Lazarowitz Shapira , 2005 ) מצא כי רוב הנשים פורצות הדרך בבתי ספר עשו זאת בהשפעת המשפחה , אשר עודדה אותן להתקדם , ללמוד , להעז להיות שונות מהמקובל ולהכניס שינויים , גם אם הן עדיין פועלות בתוך המסגרת . מיעוטן הובילו שינויים למרות הדיכוי וההגבלות שחוו בתוך משפחתן וכמרד בנורמות אלו . המחקר על מנהלות בחינוך הערבי בישראל נתמך אם כן על ידי ממצאים קודמים , א...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה