לאתגר את הנורמות התרבותיות ואת הפוליטיקה של החמולות

הספרות מלמדת על מכשולים רבים העומדים בדרכן של מנהלות בחברה מסורתית : מחויבות כלפי המשפחה , היעדר מודל של מנהיגות נשית , היעדר ניסיון קודם בניהול ותרבות פטריארכלית . כל אלה מציבים קשיים בפני נשים ששואפות להתקדם לתפקידי מנהיגות ( Arar . ( et al ,. 2013 ; Coff ey & Delmont , 2000 ; Curry , 2000 למרות זאת , נשים אלה אתגרו את הסדר החברתי הקיים והציבו סדר יום של צדק , מוסר ודאגה אמיתית לקהילה , שתוך זמן קצר החל להיתפס כאכפתיות ולא כאיום (& Grogan & Shakeshaft , 2011 ; Jean - Marie , Normore . ( Brooks , 2009 נאדרה , מוסלמית שלובשת בגדים מסורתיים , תיארה תמיכה מגברים במשפחתה ומהקהילה וזוכה לתמיכה גם בקרב התנועה האסלאמית , ולמרות זאת חוותה התנגדות : " חלק מהמורים הגברים לא קיבלו את המינוי שלי בשמחה , עד כדי כך שחברו לכוחות פוליטיים ביישוב שהתנגדו למינויי , כך שאת המסע הזה התחלתי כנגד כל הסיכויים . " הופעתה תרמה לקבלתה על ידי מנהיגות הקהילה : " התנועה האסלאמית קיבלה אותי בגלל לבושי המסורתי , נציגים של התנועה ביקרו אותי בבית הספר והביעו תמיכה וסולידריות , כך שהקהילה לא התנגדה לעצם מינויי . הגעתי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה