מגדר וניהול בית ספר תיכון

מחקרים רבים התמקדו בדמיון ובשוני בין ניהול גברי לניהול נשי (; Arar et al ,. 2013 ; Eagly , Johannsen - Schmidt & van Engen , 2003 . ( Grogan & Shakeshaft , 2011 ; Kochan et al ,. 2000 ; Wade , 2007 חלק מהחוקרים טענו כי קיים שוני באופן בו נשים מנהלות אנשים בהשוואה לגברים . שוני זה נובע ככל הנראה מדפוסי סוציאליזציה שונים של שני המינים ומניסיון חיים אחר , ולא מתכונות מולדות ( Arar . &( Oplatka , 2014 ; Fitzgerald , 2010 בין התחומים בהם נצפו הבדלים מגדריים בניהול והנהגת אנשים ישנם יחסים בין אישיים ( לדוגמה דאגה ואכפתיות ) , והתמקדות בהוראה למידה , יחסים בקהילת בית הספר , אינטראקציה יומיומית עם אנשים בסביבתן , ניהול זמן , שביעות רצון מהעבודה , דרכי הערכה ומדידה , סגנון מנהיגות , יחסי כוח בארגון ומעגלי הקריירה בארגון ( . ( Grogan & Shakeshaft , 2011 מנהלות בתי ספר תוארו כמי שיחסים עם אחרים הם מרכזיים בכל פעולותיהן ; מוקד עיקרי בתפיסת הניהול שלהן הוא הוראה ולימוד ; בניית קהילה היא חלק מהותי מהסגנון שלהן ; סגנונן של מנהלות הוא דמוקרטי ומשתף יותר מזה של מנהלים ( . ( Kochan et al ,. 2000 מספר חו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה