פרק רביעי מנהלות תיכון בחברה מסורתית

מה קורה כאשר מורה ערבייה מנסה לפרוץ חסמים תרבותיים ולהתמודד על משרה של ניהול בית ספר תיכון שנתפסת כמעוז של שליטה גברית ? בפרק זה נדון בשאלות הבאות : באילו חסמים נתקלו נשים שניסו להתקדם לעמדת ניהול בית ספר תיכון ערבי ? כיצד הצליחו להתגבר על חסמים אלה ? איזו תרומה יש להן למערכת החינוך הערבית בישראל ? אלה חלק מהשאלות שנשאלו מנהלות תיכון בחינוך הערבי , ועליהן ננסה לענות בפרק זה . על מנת לעשות זאת , שמענו מארבע מנהלות תיכון על הרקע הביוגרפי שלהן , על התפתחות הקריירה לקראת ניהול ועל השינויים שהכניסו בבתי הספר . נשים רבות שהן בעלות קריירה נתקלות בקושי להגיע לאיזון בין המחויבות כלפי הבית לבין תפקידן המקצועי , ואינן זוכות לתמיכת משפחתן ( . ( Loder , 2005 בחברה הערבית בישראל משרות ניהול של בתי ספר תיכוניים נתפסות כמיועדות לגברים ונוכחותן של הנשים בהן שולית ( . ( Arar & Oplatka , 2014  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה