דיון וסיכום

בפרק הוצגו סיפוריהן של מנהלות בתי ספר מקהילות שונות בחברה הערבית בישראל , מנהיגות בחינוך הערבי שזכו להתפתח במרחב מעצים ולהוות מודל הן לקהילה והן לנשים אחרות . סיפורי המנהלות , שהן מנהיגות חינוכיות וחלוצות במישור האישי , החברתי והמקצועי , מהווים עדות לתהליכי מעבר ושינוי תרבותי בתוך החברה הערבית בישראל . על ההסברים לכך נמנים האינטראקציה עם הרוב היהודי ויציאתן של נשים ערביות למרחב הציבורי , במיוחד דרך רכישת השכלה גבוהה , שמהווה צעד ראשון להעצמה אישית ולפריצת דרך ( עראר ואבו עסבה , . ( Gilat & Hertz - Lazarowitz , 2008 ; 2007 המעגל המשפחתי כשמבקשים לדעת מהו מקור כוחן של נשים המכהנות בתפקידי ניהול בחברה מסורתית , שלא מכירה עדיין במנהיגות נשים כחלק מנורמה חברתית , נראה שהתשובה טמונה בחלקה ברקע האישי של כל אחת מהמנהלות . הסיפור האישי הוא בראש ובראשונה סיפורה של משפחה וסיפור של העצמה , למרות הסביבה שמגבילה נשים . משפחתה של אימאן שלחה אותה אל מחוץ לבית , הרחק מעיני תושבי היישוב , כדי לאפשר את לימודיה בתיכון ובסמינר ; משפחתה של סוהיר היא רב תרבותית , אבי המשפחה הוא מנהל בית ספר וערכי המשפחה דמוק...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה