העצמת נשים

המושג העצמה מתאר מצבים בהם עוצמה מתפתחת ונרכשת ואנשים מצליחים להשיג בכוחות עצמם או בעזרת אחרים שליטה רבה יותר בחייהם ( . ( Parsons , Jorgensen & Hernandez , 1994 העצמה מתוארת גם כפעולה של יחידים , ארגונים וקהילות לשם השגת שליטה גדולה יותר על חייהם , מסוגלוּת גבוהה וצדק חברתי (& Peterson , Hamme . ( Speer , 2002 ; Peterson & Zimmerman , 2004 העצמה בתוך ארגון היא התהליך שבו החברים בארגון מפתחים יכולת לקחת אחריות על התפתחותם ולפתור את בעיותיהם ( , Short , ( Greer & Melvin , 1994 והדבר מחזק את הנעת העובדים כדי להשיג משימות הקשורות לעבודה ( . ( Somech , 2005 העצמה היא תהליך אינטראקטיבי בין הפרט לסביבתו , שבמהלכו משתנה תחושת העצמי מחוסר ערך לתחושה של יכולת סוציו פוליטית . תוצאת התהליך היא יכולות שעיקרן מודעות פוליטית ביקורתית , מסוגלות לפעול במסגרות חברתיות בשיתוף עם אחרים וכושר להתמודד ולהיאבק לשם השגת השפעה על הסביבה ( Kieff er , 1983 ) בתהליך ההעצמה מתרחש שינוי פנימי וחיצוני . השינוי הפנימי הוא אמונת האדם ביכולתו לקבל החלטות ולפתור את בעיותיו . השינוי החיצוני מתבטא ביכולת לפעול וליישם את ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה