סגנון ניהול של נשים

מחקרים רבים ניסו לענות על השאלה האם קיימים הבדלים בין סגנון הניהול של גברים לבין זה של נשים , ובשורת מחקרים נמצא כי גברים ונשים נבדלים בדרך שהם מנהיגים ארגונים ( , Lee , Smith & Cioci . ( 1993 מנהלות בתי ספר תוארו כך : יחסים עם אחרים הם מרכזיים בכל פעולותיהן ; מוקד עיקרי בתפיסת הניהול של נשים הוא להורות וללמד ; בניית קהילה היא חלק מהותי מהסגנון שלהן ; סגנונן של מנהלות הוא דמוקרטי ומשתף יותר מזה של מנהלים ( ,. Kochan et al . ( 2000 ; Shakeshaft , 1989 נראה כי סגנון הניהול הנשי וההשתמעויות הנובעות ממנו הוא סוגיה מעניינת וחשובה , במיוחד כשעוסקים במערכת החינוך הערבית בישראל . חלקים שונים באוכלוסייה הערבית בישראל שונים זה מזה מבחינה תרבותית , כתוצאה מהבדלים באורח החיים . הבדלים אלה מושפעים מהדת , מסוג היישוב ומאורח החיים – כפרי או עירוני , קרוב או רחוק מהמרכז , ומגורמים נוספים ( שפירא , Gorkin ; 2006 . &( Othman , 1996 החברה הערבית בישראל נמצאת בנקודות שונות על קו הרצף שבין מסורתיות למודרניות ; חלקים מתוכה עדיין חיים ותומכים באורח חיים מסורתי , מה שמשפיע על מעמד הנשים ועל יכולתן ללמוד ולהתפ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה