פרק שלישי פרופיל ביוגרפי, מינוי מנהלות ומנהיגותנשיםבחינוך

פרק זה עוסק ברקע של המשתתפות ובאופן בו משפיע המבנה החברתי והפוליטי על מינוי נשים לתפקידי ניהול . בפרק מתוארים עולמה הייחודי של כל אחת מהמנהלות , הסביבה והקהילה בה היא פועלת , שרב ביניהן המשותף . הממצאים מתייחסים לרקע הביוגרפי של המשתתפות , להיבטים פוליטיים וחברתיים של מינוי אישה לתפקיד ניהולי ולמערכות יחסים במרחב החינוכי .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה