תרבויות אינדיבידואליסטיות ותרבויות קולקטיביסטיות

תרבות בהגדרתה הרחבה ביותר היא אותו חלק במכלול פעילות האדם ותוצריה , שאופן העברתו הוא חברתי ולא גנטי ( מיטשל , . ( 1984 המושג תרבות משמש לעתים קרובות במקום המושג חברה . זהו מונח המתאר את העולם הסימבולי שאנו חולקים כשותפים בקבוצה חברתית . לכל חברה , קטנה כגדולה , יש תרבות שונה , סמלים שונים ודרכים שונות כדי לבטא את עצמה . כל תרבות יכולה להתפצל אף היא כך שיתקיים בתוכה ריבוד חברתי ( . ( Thomas , 1998 לפי הגדרה אחרת , המושג תרבות מגלם את הרעיון ש " יש משמעות למכלול אורחות החיים של קבוצה . המשמעות מסתמנת בצמתים של המופשט והמוחשי , הסמל והפריט , לא כרכושם של אנשים , אלא כמכלול והכללה של מעשיהם . המעשים [ ... ] יוצרים המשכיות ומספקים רקע מסורתי להחלטות אישיות " ( קלקין פישמן , , 1996 עמ ' . ( 55 הגדרה נוספת ( , Oettingen 1995 ) היא של תרבות כעיצוב הקולקטיבי של הנפש , המבדיל בין חברים בקבוצה אנושית אחת לאחרת ( . ( Butler , 1990 המקור העיקרי להבדלים תרבותיים הוא ארבע מערכות ערכים : . 1 קולקטיביזם / אינדיבידואליזם : תרבויות קולקטיביסטיות מקדמות את ההשקפה שאנשים שייכים לקבוצות הדורשות נאמנות בת ק...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה