מעמד האישה בחברה ונשים בחינוך הערבי בישראל

החברה הערבית הטיפוסית מתוארת כבעלת אופי פטריארכלי והיררכי בהקשר לגיל ולמין , והאישה נתפסת בה כנחותה מהגבר וכתלויה בו . כפיפות הנשים לגבר במשפחה הערבית המסורתית מבוססת על מנהגים וחוקים שבהם תומכת רוב האוכלוסייה ( אבו עקסה דאוד , ; 2002 חסן , . ( Abu - Rabia - Queder , 2006 ; Karmi , 1996 ; 1999 מושגים כמו " חישמה " ( ענווה ) , " סותרה " ( צניעות ) , " עיב " ( בושה חברתית ) , " חראם " ( איסור דתי ) ו " חיג ' אב " ( רעלה ) עיצבו את התנהגותם המינית של גברים מוסלמים ושל נשים מוסלמיות והם עדיין מעצבים אותה ( אבו בקר , , 2002 עמ ' . ( 230 – 229 הנורמות החברתיות והמסורת מגבילות את ניידותה של האישה ואוסרות עליה אינטראקציה עם גברים שאינם בני משפחתה . אלה מחייבות את האישה להישאר קשורה לבית וקרובה אליו פיזית , על מנת שיתאפשר פיקוח עליה ועל מעשיה . הקוד המסורתי של " כבוד המשפחה " הוא מכניזם ממוסד , המופעל ביעילות כדי לבודד נשים מאלטרנטיבות שמחוץ לנישואים ומונע מהן להשתתף בפעילויות ציבוריות המניחות מראש קשר עם גברים ( עראר ואבו עסבה , ; 2007 . ( Lewin - Epstein & Semyonov , 1992 לימודים והשכלה הם הת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה