הצלחה מקצועית של מנהלות ערביות

ממצאי מחקר שנערך בערב הסעודית ( Alajmi , 2001 ) מצביעים על כך שהמשאב שזוהה כגורם החשוב ביותר בהתפתחות מנהיגות נשים היה השכלה . הגורם השני בחשיבותו היה תמיכת המשפחה . המאפיינים האישיים שהוגדרו על ידי נחקרים כמדורגים במקום הגבוה ביותר בהשפעתם על נשים בעמדות ניהול היו : מרץ ואנרגיה , ביטחון עצמי ועצמאות . במחקר אחר ( Al - Lamsky , 2007 ) נמצא שבניגוד לגישות חברתיות נפוצות , נשים בעמדות ניהול בעומאן נמצאו בניעות חברתית רבה והיו בעלות שאיפות חזקות להפוך לחלק בלתי נפרד ממערכת התעסוקה . החוקר הסיק ששאיפותיהן היו תוצאה של תהליכי ההתפתחות והחברות שעברו , ההשכלה לה זכו ותמיכת המשפחה . חשוב במיוחד היה תפקיד האבות , אשר הניעו אותן ואפשרו שוויון בין המינים בתוך המשפחה . ועדיין נשים אלו נתקלו באתגרים קשים כמנהיגות בחברה בה שולטים גברים ובהמשיכן למלא את תפקידן כאישה וכאם בבית . דוגמה לשינוי שהתרחש בעומאן היא מדיניות ממשלתית לחינוך חובה ממוסד כחלק מחקיקה , מדיניות שהשפיעה על כך שבנות אפילו עברו את הבנים בנוכחות בבתי הספר התיכוניים במדינה . המדינה גם קידמה מדיניות של שוויון מגדרי בכוח העבודה ( . ( IFC ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה