גישות כלפי עבודת נשים בעולם הערבי

טיעונים ליברליים ושמרניים חיים יחד בעולם הערבי ויוצרים התייחסויות והצדקות שונות בנוגע לעבודת נשים מחוץ לבית ( . ( Ameen , 2001 חלק מהטיעונים התומכים בתפיסה שנשים צריכות לעבוד , אך בדרך כלל במגבלות מסוימות , מבוססים על נימוקים של עקרונות הדמוקרטיה . כך , מאות נשים הצליחו להתגבר על המגבלות הפטריארכליות והגיעו לעמדות מנהיגות ולתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי , במפעלים פרטיים ובארגונים ללא מטרות רווח ( Dubai . ( Women Establishment , 2009 ; ILO , 2014 b בארצות המפרץ נשים נאבקות כדי להשתתף בתנועה הדמוקרטית , הן שואפות להשיג חירות אישית ולהתגבר על מגבלות חברתיות ( . ( CAWTAR , 2009 במצרים ובירדן נשים תופסות משרות מנהיגות אשר בעבר נשלטו על ידי גברים ( . ( Yaseen , 2010 במהלך ההיסטוריה האסלאם נתן לנשים גם כמה זכויות ועדיפויות . לדוגמה , חאדיג ' ה , אשת הנביא מוחמד , הייתה אשת עסקים בעלת עסק משלה עד למותה ( . ( Ameen , 2001 למרות זאת לנשים מומלץ לעסוק בעבודתן רק בין כותלי ביתן ולעבוד מחוץ לבית רק תחת נסיבות מיוחדות , שכן האסלאם מעניק זכויות להשכלה , לקיום , לביטחון , לתמיכה כספית , לאמהות ואפ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה