נקודת מבט תרבותית על נשים מנהיגות בעולם הערבי

חוקרים בעולם המערבי גילו עניין רב בלימודי נשים וחיי העבודה שלהן . עם זאת , עבודות אלה היו בדרך כלל מוגבלות לסביבה אירופאית או צפון אמריקאית , ואילו לנשים בהקשרים תרבותיים אחרים ניתנה תשומת לב מעטה ( . ( Arar , 2012 a ; Coleman , 2011 בעוד בשלושים השנים האחרונות חלו שינויים אצל נשים בעולם המערבי , שינויים חשובים ומשמעותיים לא פחות התחוללו עבור נשים בחברות ערביות ( . ( Omair , 2008 בניתוח של תנועות פמיניסטיות , מחקרים פמיניסטיים וסוגיות פוליטיות חוצי זמן ומרחב , נמצא דמיון מדהים בהתפתחות , בסדרי העדיפויות ובשיח שלהן . " הגל השני " של שחרור נשים , " התנועה לשחרור האישה " המודרנית , נבעו מכניסת נשים לכוח העבודה בתעשייה במהלך מלחמת העולם השנייה , כאשר התעשייה המודרנית יצרה מקומות עבודה חדשים עבור נשים – בייצור ובשירותים תעשייתיים – בעוד מכשירים ביתיים ומזון מעובד צמצמו את התלות בשירותיהן של נשים . בעולם המערבי היו מעורבות בתנועה אקטיביסטיות , אקדמאיות ועורכות דין אשר שילבו מחאה ציבורית , דו שיח והידברות על מדיניות עם מסלולים חדשים במחקר ( , Moghadam . ( 2009 דפוס דומה אך גם שונה אפשר למצוא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה