מהי מנהיגות נשים

ספרים רבים , מאמרים , דו " חות מחקר וקורסים באוניברסיטה הוקדשו לסוגיית המנהיגות , ולמרות זאת המחקר אודות מנהיגות נשאר חסר בהירות ואפוף בעמימות ( . ( Klenke , 2011 לאורך ההיסטוריה מנהיגות הייתה מקושרת לגבריות וכניסת נשים לתפקידי מנהיגות הוגבלה על ידי מערכת של העברת ציפיות ומטרות חברתיות ( , Arar & Oplatka . ( 2014 נראה שגברים מטבעם שואפים ליוקרה ולמעמד גבוה בעוד נשים שואפות ליצור מערכות יחסים מוצלחות (; Coleman , 2011 . ( Grogan & Shakeshaft , 2011 ; Klenke , 2011 ספרות העוסקת בניהול של נשים לוקחת אותנו לשנות השישים והשבעים של המאה העשרים ( Powell & Graves , 2003 ) ועבודת השדה שסימלה זאת הייתה Kanter , ) Men and Women of the Corporation . ( 1977 קנטר התייחס אל הנשים המועטות יחסית המגיעות למשרות בולטות בניהול , שלעתים קרובות הן נתפסות כסמל או כייצוג לכל הנשים . המחשבות , האמונות והפעולות שלהן נחשבו לעתים קרובות כמאפיינות נשים . עבודתו של קנטר פתחה דלת לזרם של כתיבה על נשים בניהול , אותה הניע גם התפקיד הגדל והולך שנשים החלו לשחק בפעילות ציבורית . ככל שיותר נשים לקחו חלק בכלכלה העולמית כך ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה