ניתוח הראיונות

ניתוח הראיונות נערך בשיטת " המדריך למקשיב " ( , Brown & Gilligan . ( 1992 ; Gilligan , Spencer , Weinberg & Bertsch , 2004 שיטה זו , שמקורה בתחום הפסיכולוגיה , שימשה חוקרות במחקר אורך על נערות . לפי שיטה זו החוקרת קוראת את הטקסט מספר פעמים ומנסה לגלות את " הקולות " השונים שמשמיעה המרואיינת / המספרת ולזהות כל אחד מהקולות בנפרד . גלומה בה האפשרות לחשוף את מכלול יחסיו של אדם עם עצמו , עם הסובבים אותו ועם החברה אליה הוא משתייך . מה שקושר בין הנערות ממחקריהן של בראון , גיליגן ואחרות לבין הנשים במחקרנו הוא ההנחה המשותפת שנשים ונערות מושתקות כחלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית , ולכן כדי לחשוף את משמעות דבריהן יש לחפש טכניקות קריאה בלתי שגרתיות . השימוש בטכניקה של קריאות חוזרות ושונות זו מזו מסייע לגלות את ריבוי הקולות והפנים המצויים בתוך הסיפורים . לפי " המדריך למקשיב " מוצע להקשיב לכל סיפור לפחות ארבע פעמים ולחשוף את הקולות השונים בתוך הנרטיב , שמייצגים היבטים שונים מחיי המספרת : הקשבה לעלילת הסיפור תוך שמירה על רוח הדברים ועיקרי ההתרחשויות ; הקשבה לקול ה " אני " ; הקשבה לדרכים בהן אדם מדבר על מ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה