שיטת המחקר

מחקר זה מבוסס על ראיונות שנערכו עם מנהלות ערביות החיות באזורים גיאוגרפיים שונים בישראל – בצפון ובמרכז . בעקבות היכרות בכנס שעסק בנשים ערביות בישראל והתוודעות זה למחקריה של זו התברר לנו שמנהיגות נשים ערביות במערכת הציבורית נמצאת במרכז העניין של שנינו . בידי כל אחד מאתנו היו תמלילים של תשעה ראיונות , השאלות שהופנו למשתתפות היו דומות והממצאים העלו נקודות משותפות רבות . מצאנו ששילוב המחקרים מעשיר את התמונה שהתקבלה והחלטנו להפוך אותם למחקר משותף . בין השנים 2012 – 2007 רואיינו עשרים וארבע מנהלות ערביות במערכות החינוך והרווחה מהצפון והמרכז , מתוכן : אחת עשרה מנהלות בחינוך היסודי , חמש מנהלות בחינוך העל יסודי , ארבע מפקחות במערכת החינוך , מנהלת מרכז פסג " ה למורים ושלוש מנהלות במערכת הרווחה . הקשבה לסיפוריהן בסביבה הטבעית שלהן אפשרה לנו ללמוד על מנהיגותן בארגוני החינוך והרווחה שבראשם עמדו . בחירת המרואיינות נעשתה על סמך היותן מוכרות בסביבתן , והגענו אליהן בשיטת בשיטת " כדור שלג " ( , ( Snowball או בהסתמך על היכרות קודמת . ראיונות עומק נערכו במשרדי המנהלות או בבתיהן במטרה לקבל תמונה מפורטת של ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה