היבטים לשוניים וחברתיים-תרבותיים בהפקת שיח כתוב ושיח דבור בקרב לומדים יוצאי אתיופיה בישראל

בנושא מספר השנים הנדרשות לעולים לשם רכישת שפה ראו מאמרה של אורלי חיים בספר זה . ) ניתן ללמוד שפה שנייה בכל גיל באמצעות תקשורת משמעותית עם דובריה . אולם הלומדים שפה שנייה נבדלים בכושר הלימוד שלהם וביעילותו , היות שקצב הלמידה של השפה השנייה ואיכות הלמידה שלה מושפעים ממגוון גורמים . בלום - קולקה ( תשס " ח ) מציינת שלושה גורמים מרכזיים : . 1 זמן החשיפה וכמות החשיפה לשפה השנייה – יש להתחשב בגיל הלומדים , במספר שנות השהייה בתרבות הקולטת ובמידת השימוש בשפה באינטראקציה חברתית ולצורכי עבודה ולמידה . . 2 מבנה האישיות והדחף החברתי – יש להתחשב באינטליגנציה של הלומדים , בסגנון הלמידה המועדף עליהם , ברצון שלהם לתקשר , בסטטוס שהם מייחסים לשפה השנייה ובמידת התמיכה של המשפחה בלמידת השפה השנייה . כמו כן יש להביא בחשבון היבטים הקשורים לשפת האם של הלומדים , למשל , תשתית קיימת של ידע על הלשון ובלשון של השפה הראשונה , תשתית אוריינית מוצקה , הבנה של תפקידי השפה ומידת הקרבה בין שפת האם לשפה הנלמדת מבחינת הפונולוגיה , המורפולוגיה , הסמנטיקה ותרבות השיח . . 3 איכות החשיפה וההוראה – יש לבדוק את מידת ההיכרות של ה...  אל הספר
מכון מופ"ת