העברת רכיבי ידע של כשירות אקדמית בשלוש שפות בקרב תלמידים עולים דוברי רוסית

אורלי חיים מבוא זה למעלה משלושים שנה חוקרים עוסקים בסוגיית ' התלות ההדדית ' בין שפות , הקשורה לידע האורייני - אקדמי שנחוץ לתלמידים כדי לבצע פעילויות למידה במהלך לימודיהם בבית הספר ( . ( Cummins , 1986 , 2008 אף שהחוקרים אינם תמימי דעים בדבר רכיבי הידע הספציפיים שאפשר ' להעביר ' בין שפות ( אילו מרכיבי הידע הם תלויי שפה ואילו מהם אוניברסליים ) , כמה ממצאי מחקרים מראים שרכיבי ידע לשוניים עוברים משפה לשפה . עם זאת מעט מאוד מחקרים בדקו קשרי גומלין בין שפות בקרב תלמידים מהגרים במקומות שבהם הם נדרשים ללמוד יותר משפה אחת – את שפת ההוראה השלטת בארץ שאליה היגרו וגם אנגלית כשפה זרה . מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את עוצמת הקשרים בין רכיבי ידע של כשירות אקדמית ( הבנת הנקרא וכתיבה ) בשלוש שפות – רוסית , עברית ואנגלית – בקרב תלמידים עולים בישראל ולבחון אם קיימת ישות קוגניטיבית משותפת אחת המנחה את הפעולות השפתיות של המשתמשים בשפות אלו ( . ( Grosjean , 1985 הגדרות ומונחים במצב של רב - לשוניות או תלת - לשונית , בייחוד בקרב מהגרים , השפה השלטת במדינה שהגרו אליה אינה בהכרח השפה הראשונה שנרכשה מבחינה כרונ...  אל הספר
מכון מופ"ת