גישות מבוססות-שיח: מסגרת חדשה להוראה וללמידה של שפה שנייה

מריאן סלסה - מורסיה ועלית אולשטיין מבוא מטרתו העיקרית של פרק זה היא לטעון ש ' גישות מבוססות - שיח ' ( -discourse based approaches ) להוראת שפה שנייה וללמידתה צריכות לעמוד במרכזו של תהליך המביא את הלומדים למצב שבו הם מסוגלים להשתמש בשפה החדשה ביעילות ובמיומנות . תלמידים הלומדים שפה נוספת צריכים לפתח כישורי שיח בשפה זו , לתפקד בהקשרים חדשים וביחסים בין - אישיים חדשים ולהתמודד עם גורמים לשוניים , תרבותיים וחברתיים שלפעמים זרים להם לחלוטין . הפדגוגיה המודרנית בהוראת השפות מחפשת ללא הרף דרכים חדשות להקלת תהליך התפתחותי זה . מאמר זה ידון במסגרת שנועדה לשרת מטרה זו . המאמר מתמקד בעיקר בתחומי האחריות שמורים , אנשי מקצוע ומפתחי תכניות לימודים צריכים לקבל על עצמם כדי לעבוד במסגרות של שיח . עמדתנו מבוססת על כך שמסגרת כזאת נחוצה , אם אנו רוצים שהתחום ישלב בצורה מלאה את המגמה העדכנית של החזרה אל ' ההתמקדות בצורה ' ( focus on form ) בהוראת שפה תקשורתית . מגמה זו החלה עם עבודתו של לונג ( , Long , 1983 , ( 1991 דוטי וויליאמס הרחיבו אותה ( , ( Doughty & Williams , 1998 והיא מוסיפה לעורר מחקרים חדשים בת...  אל הספר
מכון מופ"ת