שפה וחברה

ברנרד ספולסקי מבוא שפה , כמו גם חברה , נתונות לשינויים תמידיים וכל אחת מהן משפיעה על זולתה . משום כך , בחקר הלשונות הנכחדות , כמו בחקר של תחומי שפה אחרים , יש לעיין בשני התחומים כאחד . פרק זה , שעניינו הוא השפות הנכחדות , מעמיד את שני התחומים - שפה וחברה - בהקשר משותף ובדגם אחד . מאז דה - סוסיר ( de Saussure , 1931 ) מכירים הבלשנים בעובדה שהלשון מעוגנת בחברה , ולמרות זאת הם מתמקדים בדרך כלל בלשון , דהיינו בפיתוח ובתיאור מלא – פונולוגי , מורפולוגי , תחבירי , סמנטי ופרגמטי – של שפות משוימות ( , ( named languages כלומר שפות שיש להן שם , כגון אנגלית , צרפתית או עברית , על רבגוניותן הלשונית ( , ( varieties language ורק לאחר מכן הם מנסחים תאוריה המסבירה את המאפיינים האוניברסליים והייחודיים של שפות אלו . אזהרת הבלשנים ( , ( Hale , 1992 ; Krauss , 1992 שהמגוון הלשוני הולך ואובד , הפנתה את תשומת לב החוקרים אל הירידה ההדרגתית במספר הלשונות ואל תהליך ההידלדלות של שיטות ההוראה / למידה שלהן . זוהי תופעה בעלת משמעות רבה , שכן בני אדם מארגנים את מחשבותיהם ואת התקשורת ביניהם באמצעות שיטות הלימוד של מע...  אל הספר
מכון מופ"ת