פתח דבר: הוראת שפות בישראל סמדר דוניצה-שמידט ועפרה ענבר-לוריא

החברה במדינת ישראל , שהיא מדינה רב - לשונית ורב - תרבותית ומדינה קולטת הגירה , מתמודדת עם סוגיות לשוניות מורכבות , הבאות לידי ביטוי בין השאר במערכת החינוך . השפה העברית עברה תהליך החייאה מרשים והפכה לשפה השלטת במדינה , ורכישתה על ידי דוברי שפות אחרות מלווה בדילמות בדבר דרכי הלמידה ושימור השפות והתרבויות של ארצות המוצא של המהגרים לומדי העברית . העובדה שלמדינה שתי שפות רשמיות – עברית וערבית – מזמנת לפתחנו דיון ועיסוק בהיבטים פוליטיים והיסטוריים של שפה חברה ותרבות . ולבסוף , השאיפה להכין את התלמידים במערכת החינוך לעולם גלובלי דובר אנגלית , אך בה בעת רב - לשוני , מציבה אתגרים לא פשוטים . סוגיות אלו ואחרות מצאו להן ביטוי בספר זה , שמטרתו להציג מחקרים שונים הנוגעים להן , להבליט את מורכבותן ולהגביר את המודעות אליהן ולאינטראקציה ביניהן . הספר מיועד לאוכלוסיית החוקרים והסטודנטים העוסקים בחקר ובהוראה של שפות בישראל , ולקהל הרחב המוצא עניין בסוגיות המרתקות המשקפות את המרקם הייחודי של החברה הישראלית . חמשת שערי הספר , למעט השער הפותח , מתמקדים כל אחד בשפה אחת בהיבטים שונים שלה – הוראת העברית ורכיש...  אל הספר
מכון מופ"ת