תוכן העניינים

חלק א פתח דבר : הוראת שפות בישראל סמדר דוניצה - שמידט ועפרה ענבר - לוריא ...... 5 שער ראשון : סוגיות בהוראת שפות : ההקשר הרחב שפה וחברה ברנרד ספולסקי ........................................................................ 17 שימור שפות בחברה רב - לשונית מיכל טננבאום ........................................... 43 מדיניות לשונית וצדק לשוני וחברתי בישראל אילנה שוהמי .......................... 64 גישות מבוססות - שיח : מסגרת חדשה להוראה וללמידה של שפה שנייה מריאן סלסה - מורסיה ועלית אולשטיין .................................................................. 98 שער שני : סוגיות בהוראה ורכישה של עברית כשפה שנייה העברת רכיבי ידע של כשירות אקדמית בשלוש שפות בקרב תלמידים עולים דוברי רוסית אורלי חיים ................................................................... 125 גורמי הטיה בביצוע מבחני הישגים במתמטיקה בקרב תלמידים עולים מיכל לוי - קרן .................................................................... 150 היבטים לשוניים וחברתיים - תרבותיים בהפקת שיח כתוב ושיח דבור בקרב לומדים יוצאי אתי...  אל הספר
מכון מופ"ת