סוגיות בהוראת שפות בישראל חלק א

עורכות : סמדר דוניצה -שמידט ועפרה ענבר -לוריא סוגיות בהוראת שפות בישראל חלק א עורכות : סמדר דוניצה - שמידט 8 עפרה ענבר -לוריא Issues in Language Teaching in Israel Editors : Smadar Donitsa - Schmidt & Ofra Inbar - Lourie עורכות : ד " ר סמדר דוניצה - שמידט , מכללת סמינר הקיבוצים , המכללה לחינוך , לטכנולוגיה ולאמנויות ד " ר עפרה ענבר - לוריא , אוניברסיטת תל -אביב הוצאת הספרים של מכון מופ " ת : עורכות ראשית : ד " ר יהודית שטיימן עורכות טקסט ולשון : עפרה פרי , איריס אבנר עורכת לשון אחראית : עדי רופא עורכת גרפית ומעצבת השער : מאיה זמר -סמבול עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר ששולב בספר ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות . אם יובאו אלה לידיעתנו , נפעל לתקן במהדורות הבאות . מסת " ב : -978 965 - 530 - 045 - 1 © כל הזכויות שמורות למכון מופ " ת , תשע " ד / 2014 טל ' http : // www . mofet . macam . ac . il 03 - 6901406 דפוס : אילון דפוס והפקות  אל הספר
מכון מופ"ת