שלטון מקומי עצמי בישראל — דו"ח זנבר וחותם י"ד אלעזר משנה פוליטית כללית ויהודית ככלי לשינוי מעמד השלטון המקומי בישראל

נחמיה אככרי מבוא דומה כי אין חולק בדבר נחיצותו של השלטון המקומי , מרמיירת תפקידיו כיכולת המשילות של השלטון , וממילא חשיבות השפעתו על מכלול היבטי הרויתו של כל אזרח . מנגד , רכים שותפים לדעה כי השלטון המקומי בישראל מצוי במשבר עמוק ומתמשך , גם אם חלוקות הדעות בנוגע לסיבות למשבר ובדבר הדרכים לצאת ממנו או למצער למעט את עוצמתו . בשבת 1981 התפרסם דו " ח הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי הנושא את הכותרת " השלטון המקומי בישראל " ? דו " ח זה מסכם את המאמץ השיטתי המקיף והמעמיק ביותר שנעשה לבירור מעמדו של השלטון המקומי בישראל . באופן רשמי * רעיונות מרכזייס ממאמר זה כלולים במחקרי , נחמיה אבנרי , משפט המקום ן שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית , עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה . , 9020 בהנחיית פרופ ' אריאל בגדוד . אני מבקש להודות לד " ר משה הלינגר ולד " ר דודי פויכטוונגר שקראו טיוטות ראשונות של המאמר והעירו הערות מועילות ; לד " ר היים קלכהיים שנפגש עמי לשיחה ארוכה בנוגע לקורותיו של דניאל אלעזר ותפיסותיו , ואף קרא את טיוטת המאמר והעיר עליה . תודה אישית לאלמנתו של אלעזר , גבי הרייט אלעזר . שבפגישה עמי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן