"ותצאנה כל הנשים אחריה" - מנהיגות נשית דתית באורתודוקסיה המודרנית בישראל

טובה כהן ( 17 קח מרים הנב > אה אתות אהרן את היגף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתפים וב ^ חלית . ותעו להם מרים שירו לולי ( שמות סו כ - כא ) מבוא מנהיגות דתית של נשים מוכרת ביהדות כתופעה חברתית דתית ובנושא בשיח האורתודוקסי המודרני רק בשנים האחרונות , וכיום , אפילו בישראל , שהמהפכה הפמיניסטית הדתית איחרה להגיע אליה . יש נשים שאיבן בסמכות ערד בחייהן הדתיים רק על ההנהגה הרבבית הגברית המסורתית . נשים לא מעטות מתקשרות למנהיגה דתית שאליה הן פונות לעזרה בפתרון בעיותיהן הדתיות וממנה הן מקבלות את השראתן בהתנהגותן הדתית היומיומית . עם זאת . ראוי להגביל מראש את ממדי התופעה כישראל : רוב הנשים הדתיות עדיין יגדירו את רבני הדור ( הגברים ) כסמכות הרוחנית שלה הן כפופות , ואליהם הן יפנו לשם פסיקה הלכתית . ובכל זאת , כאמור , ראוי לשים לכ לתהליך שאבו נמצאים בעיצומו : כקרכ חוגים שונים של היהדות הדתית מתחילות גם נשים לקבל עמדות של מנהיגות דתית . מעצם הגדרת התופעה כ " תהליך " לא ניתן עדיין להגדירה בצורה חותכת אלא רק לתאר את קווי מתארה ; לא ידוע עדיין לאן יוביל התהליך ומה יהיו מאפייניו בעוד מספר שנים ; ניתן רק לנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן