גישתו של דניאל אלעזר לפדרליזם כבסיס לניהול סכסוכים בחברה הישראלית

ומשמעויותיה במסורת הפוליטית היהודית אלעזר מרחיב עוד יותר את חשיבותה של הברית כמפיחה רות חיים בחברות : כפי שהתורה עצמה מבהירה , קשר הכרית הופך את מה שרוב הדתות מבינות באיחוד מיסטי לאיחוד במציאות הממשית , וכך הופכים החיים — כולל החיים הפוליטיים — לאפשריים בעולם האמיתי . מבחינות רבות אפשר לעקוב אחרי התפתחות הציוויליזציה ולראות איך הקדמה חכרה לאותן תקופות כהיסטוריה האנושית שבהן הכירו קבוצות בני אדם בחשיבות רעיון הברית וביקשו ליישם אותו בבניין מערכות יחסים בין אישיים , פוליטיים וחברתיים . בתיאור שאלעזר מתאר את הברית , יש לשים לב לדגש הרב שהוא נותן לעקרון שיתוף הפעולה בין אלהים ואדם . ובין בני ארם , שיתוף המעוגן בפרספקטיבה תיאולוגית הקרובה כל כך למה שאלעזר רואה כמהות הפדרליזם , ואכן , בכתיבתו על נושאים יהודיים אלעזר ביקש לכלול את יסוד הפדרליזם ( יחד עם רעיון הברית התנ " בי ) בתוך השיח . דוגמאות לרוכ ממלאות את המאמרים שפרסם ^ Jewish Political Studies , Review כתב עת שיסד בשנת , 1989 וערך עד סוף ימיו . יהרה מזו , ביצירתו החשובה על יהדות צות הברית אר , Community and Polity : The Organization...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן