לקראת תיאוריה של פוליטיקה (מדינאות) עולמית ומדיניות חוץ יהודית

שמואל סנדלר א , מבוא השאלה המרכזית אשר כרצוני להתמודד אתה כמאמר זה היא האם ניתן להגדיר את יחסי האינטרקציה של העם היהודי לדורותיו עם עמים אחרים , הן בזמן קיומה של מדינה יהודית והן כאשר העם נמצא בתפוצה , במונחים של מדינאות בין לאומית ומדיניות חוץ , בכדי לבנות מסגרת הגדרתית של מדינאות יהודית בין לאומית עלינו להתמודד , ראשית , עם הגישה הצירבית הקלסית אשר ראתה ביסודה של מדינת ישראל את חזרתו של העם היהודי אל ההיסטוריה העולמית אשר ממנה בעדר מאז חורבן בית שני והתמוטטותה של ממלכת יהודה . ' טענה זו תוכח כל - א נכונה ; יתר על כן , נם בעידן של קיומה של מרינה יהודית יש לפזורה היהודית מדינאות בין לאומית . נקודת המוצא שלי מתבססת על הנחות התיאוריה של פוליטיקה עולמית אשר מניחה שגם עמים ללא מדינת לאום מקיימים אינטרקציה על פי דפוסים של יחסי חוץ עם הסביבה הבין לאומיה שכה הם חיים . אתגר שני אשר יש להתמודד אתו הוא החשיבה אשר נובעת מההגדרה המצמצמת לעיל של הציונות , הרואה במשטר הפוליטי של מדינת ישראל תוצר ישיר של תקופת היישוב ומתעלמת מהתקופה הלא טריטוריאלית \ כתוצאה מגישה זו גם מדיניות החוץ של המדינה היהודית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן