הסרבנות המצפונית ומעמדה במסורת היהודית

אבי שגיא מבוא ההבחנה בין סרבנות מצפונית ( conscientious refusal או conscientious objection ) לבין אייציוה אזרחי ( civil disobedience ) היא מן המפורסמות , ולפיכך לא אתייחס אליה כאן בפירוט . ' ככלל , מקובלת הטענה כי אי ציות אזרחי הוא פעולת מח אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן