מלחמה "פסולה" במסורת היהודית — מקורות והשלכות

סטיוארט כהן כיבתה מחדש של ריבונות יהודית בארץ ישראל גרם למהפכה בכמה תחומים של המחשבה היהודית ושל פסיקת ההלכה . ביטוי בולט במיוחד של מהפכה זאת ביתן לזהות בשינוי שחל בהתייחסותה של היהדות המסורתית למלחמה והתנהלותה . מסיבות מובנות . העיון בשימוש מוסדו בכוח צבאי בותר כמעט אלפיים שנה בשולי השיח התורכי , לעומת זאת , על רקע תדירותם של העימותים הצבאיים ביו ישראל לשכבותיה , זכה נושא רה להתעניינות רבנית ערה ונרחבת בחצי המאה האחרונה . כתוצאה מכך התפתח בשנים אלה ענף שלם של עיונים תורכיים ופסיקות הלכתיים שנועדו לרוות אה הצימאון הציבורי להדרכה דתית בנושא . ממצב זה יצאה נשכרת בעיקר ההלכה המעשית . דיונים הלכתיים במה שמכובה בעולם הדתי לאומי " דיני צבא ומלחמה " מתייחסים היום לכל תחום של מגע אפשרי בין השירות הצבאי וההלכה היהודית , רחם מתווים קווים מבחים ברורים ליישוב הסתירות לכאורה המתעוררות כתוצאה ממגע זה . ' ההקדמות רבה חלה , בד בבד , גם בחקר הגישה היהודית המסורתית להיבטים תיאורטיים יותר של המלחמה . בשנים האחרונות בבחנו מחדש מקורות יהודיים קלסיים לאורם של מושגים , מונחים ושיטות מיון שפותחו בתרבויות אחרו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן